En bunt papper

Uppdaterad mall och handbok för Signaltekniska funktionskrav (TF)

Nu är TF-mallen uppdaterad till v7.0 och dess tillhörande handbok till v3.0.

Uppdateringen har varit övergripande och den största förändringen i mallen är ett förtydligat kapitel om sidoskydd, och hur vidarebefordring samt degradering ska beskrivas. Handboken har fått utvecklade och tydligare exempel, t.ex. avseende hur farlig punkt ska beskrivas.  

Mer detaljerad information om vad som har uppdaterats hittar du i respektive dokument. Både mallen och handboken hittar du i Signaldokumentation extern åtkomst på Förvaltning Underhåll:

Signaltekniska funktionskrav – Handbok (Version 3.0)

Signaltekniska funktionskrav – Mall (Version 7.0)

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:
Projectwise browser

För information om hur du söker behörighet:
Signaldokumentation Förvaltning Underhåll