Uppdaterad handbok och mallar för framtagning av hastighets- och lutningsprofiler, ERTMS L2

Trafikverket har uppdaterat handboken och tillhörande mallar.

För mer information om ändringarna se ändringshistoriken i handboken.

Dokumenten lagras på Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst”.

Handboken:
Optimering av lutnings- och hastighetsprofiler System E2 - Handbok_(pdf)

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:
Projectwise browser

För information om hur du söker behörighet:
Signaldokumentation Förvaltning Underhåll