Signalteknik

Signaltekniken för järnväg består av en mängd olika system och komponenter. På dessa sidor kan du bland annat läsa om de olika modeller av signalställverk som finns inom Trafikverket. Du hittar även information om tågsskyddssystemet ATC.

Trafikverket har omkring 800 signalställverk som är byggda från omkring 1925 fram till i dag. De flesta av dessa är relä- eller datorbaserade. Andelen reläbaserade signalställverk är störst, de utgör cirka 70 procent av det totala antalet signalställverk, medan datorbaserade signalställverk utgör cirka 20 procent och mekaniska signalställverk cirka 5 procent.