Denna nyhet är äldre än 6 månader

TSD-beslut kompletterat med kartor

Trafikverkets beslut om TSD-kategorier för nybyggnad, ombyggnad eller modernisering (TRV 2016/112310) har kompletterats med kartbilagor.

Det uppdaterade beslutet har kompletterats med kartbilagor som gör det lättare att utläsa TSD-linjekategori för spåren i de tre storstadsområdena Göteborg, Malmö och Stockholm.

Beslutet fattades den 29 juni 2022 av Lennart Kalander, chef för Nationell planering, och ersätter från och med beslutsdatumet det tidigare beslutet, daterat 2016-12-23. Beslutet bibehåller samma diarienummer som tidigare, men hänvisningar i rutiner och mallar har nu kompletterats med beslutsdatumet 2022-06-29.

Du kan ladda ner beslutet på följande sida, under TSD-linjekategorier och rubriken Läs mer:

Godkännandeprocess järnväg