Öppna informationsmöten

Vi planerar att ha öppna informationsmöten på Skype två gånger per år. Vi kommer att informera om nyheter, information som vi vill få ut till branschen och svarar på generellt ställda frågor som inkommit till TSS.

Kallelse kommer inte skickas ut för mötestillfällena utan agenda och Skype-länk kommer att finnas på den här webbsidan.

Mötestiden kommer vara i max en timme beroende på innehåll.