Ansökan om behörighet för signaltekniska säkerhetsfunktionärer

Från 1 januari 2011 gör du ansökan digitalt via ett webbformulär. För att logga in och registrera en ansökan om behörighet måste du ha ett användarkonto. Det får du via din uppdragsgivare eller kontaktperson på Trafikverket.

Du kan ansöka för följande behörigheter (uppgifterna registreras i en databas):

  • Signalteknisk säkerhetsgranskare
  • Signalsäkerhetskontrollant
  • Fortbildare för signalsäkerhetskontrollanter
  • Ibruktagandebesiktningsman
  • Växelkontrollant

Standarderna nedan hänvisar till en blankett för att ansöka om behörighet, men från 1 januari 2011 ska du istället ansöka om behörighet via ett webbfomulär.

Ansök om behörighet

OBS! Ansökningsblanketter för acceptanser inom TSS finns på sidan
Signal, teknisk säkerhetsstyrning