Övriga publikationer om vägteknik

På denna sida återfinns länkar till övriga publikationer.

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Sprickfri och bärig väg med stålarmering - publikation 2004:160 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Tomas Winnerholt

Handbok för återvinning av asfalt - publikation 2000:93 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Pereric Westergren

Val av beläggning - publikation 2014:173 (Trafikverkets publikatinsdatabas)

Kontakt: Kenneth Lind

Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar - publikation 1999:100 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Johan Lang

Lättklinker som lättfyllning i vägbankar - publikation 1986:78 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ.2003:1, från 2003-12-01

Cellplast som lättfyllning i vägbankar - publikation 1990:49 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ.2004:109, från 2005-05-02

Provgropsundersökning - publikation 1990:20 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ.2006:59, från 2006-09-01

Utförande av erosionskydd i vatten vid brobyggnad - publikation 1987:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg och gatuområde - publikation DD 104 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Lovisa Moritz

Provningsmetoder för alternativa material till vägunderbyggnad - publikation 2001:34 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Peter Dittlau

Erosionsskydd i vatten vid väg- och Brobyggnad - publikation 1987:18 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Lovisa Moritz

Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Hantering av risker vid petroleumutsläpp - publikation 1998:64 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Hantering av tjärhaltiga beläggningar - publikation 2004:90 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Åsa Lindgren

Handbok för återvinning av asfalt 2004 - publikation 2004:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Pereric Westergren

Hydraulisk dimensionering - publikation 1990:11 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Kontakt: Peter Dittlau

FIA bilderbok Vägbyggnadsboken (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt: Robert Karlsson

FIA bilderbok Beläggning (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt: Johanna Thorsenius