Vägteknik

Vägteknik handlar om hur en väg är uppbyggd och hur den bryts ner. I begreppet ingår även kunskap om hur de material som används då en väg byggs och underhålls fungerar.

För dig som arbetar med vägteknik har vi här samlat dokument och tekniska beskrivningar som hjälpmedel.