Överlämning av miljörelaterad dokumentation

Det här är en guide för överlämning av miljörelaterad dokumentation från konsult/entreprenör till Trafikverket. Den hjälper dig att använda de dokument och mallar som styr överlämnade av ny eller förändrad infrastruktur för väg och järnväg.

Guiden vänder sig till dig som tar fram miljörelaterad dokumentation som ska överlämnas till Trafikverket. Den förklarar vad som ska överlämnas och varför informationen behövs för förvaltningen av Trafikverkets anläggning. I Projektportalens hjälpcenter finns även en intern version av guiden för projektorganisationen (inklusive byggplatsuppföljaren).

Frågor om vad som ska överlämnas i det enskilda projektet besvaras i första hand av byggplatsuppföljaren om det finns en sådan i projektet. I andra hand kontaktar du projektets miljöspecialist.