Överlämning av miljörelaterad dokumentation

Det här är en guide för överlämning av miljörelaterad dokumentation från konsult/entreprenör till Trafikverket. Den hjälper dig att använda de dokument och mallar som styr överlämnade av ny eller förändrad infrastruktur för väg och järnväg.

Guiden vänder sig till alla konsulter och entreprenörer som arbetar med överlämning av miljörelaterad dokumentation till något av Trafikverkets investeringsprojekt. Här finns stöd för vad som ska överlämnas − och en förklaring till varför informationen behövs vid förvaltning av Trafikverkets anläggning.

I Projektportalens hjälpcenter finns även en intern version av guiden för projektorganisationen (inklusive byggplatsuppföljaren).

Frågor om vad som ska överlämnas i det enskilda projektet besvaras i första hand av byggplatsuppföljaren om det finns en sådan i projektet. I andra hand kontaktar du projektets miljöspecialist.