Introduktion till livscykelanalys

Här beskrivs vad en livscykelanalys (LCA) är och varför det är viktigt att du tar hänsyn till hela livscykeln om du vill minska miljöpåverkan från transportinfrastruktur eller andra anläggningsarbeten.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. En produkt kan vara ett helt anläggningsprojekt, en mindre del av ett anläggningsprojekt eller en enskild komponent. Med en LCA kan du ta reda på i vilket skede av infrastrukturens livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan du sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Att projektera och bygga infrastruktur med låg miljöpåverkan är en viktig del i att bidra till ett mer hållbart samhälle. Miljöpåverkan för transportinfrastruktur under dess livscykel uppstår exempelvis vid byggskedet (framställning och transport av alla byggmaterial), drift och underhåll samt användning (trafikens miljöpåverkan).

Det är också viktigt att förstå hur beslut under projektering och byggande påverkar hela livscykeln och den framtida miljöpåverkan . Miljöpåverkan från infrastrukturens byggskede (framställning och transport av alla byggmaterial) sker i närtid, det vill säga nu. Miljöpåverkan från drift och underhåll samt trafiken sker från och med att anläggningen är färdigbyggd och därefter årligen.