Detta visar en livscykelanalys för anläggningsprojekt

Här beskrivs övergripande hur LCA resultaten redovisas för olika skeden och anläggningsdelar i ett projekt.

En livscykelanalys (LCA) ger dig kunskap om miljöpåverkan från anläggningen, dess ingående delar och dess livscykelskeden. Därmed kan en LCA visa var det finns störst möjlighet att minska anläggningsprojektets miljöpåverkan.

I nedanstående exempel visas resultaten av utförda klimatkalkyler för anläggningsprojekt. Fokus ligger på klimatpåverkan, en klimatkalkyl ska inte ses som en fullständig LCA. Du kan även illustrera andra miljöpåverkanskategorier på liknande sätt som exempelvis energianvändning och försurning. När man enbart redovisar klimatpåverkan finns risk för suboptimering, det vill säga när man optimerar en anläggningsdel för att minska klimatpåverkan, kanske miljöpåverkan ökar för någon annan miljöpåverkanskategori, såsom energianvändning eller övergödning. 

Resultaten från nedanstående exempel är hämtade från enskilda projekt och förhållandena mellan de olika skedena kan variera.

Exempel