Tidigt Förslag Tågplan 2023 4 juli

Detta förslag avser tågplan 2023, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 11 december 2022 och den 9 december 2023.

Underlagen som redovisas är det rådande konstruktionsläget den 1 juli 2022.

I och med introduktionen av det nya planeringssystemet inför Tågplan 2023 har produktionstakten i tågplanering för Tågplan 2023 gått ner. Trafikverket arbetar med många olika åtgärder för att öka takten i produktion och säkerställa att förseningen i tågplaneprocessen blir så liten som möjligt. Trots dessa åtgärder är det nödvändigt att justera tidplanen för konstruktionen.

För Tågplan 2023 innebär det bland annat att förslag till tågplan 2023 publiceras i två steg:

  • den 4 juli publiceras Tidigt förslag till tågplan 2023
  • den 22 augusti publiceras Fullständigt förslag till tågplan 2023.

Synpunkter på Tidigt förslag till tågplan 2023 kan skickas in löpande fram till den 22 augusti. Trafikverket önskar att fokus för synpunkter har koppling direkt eller indirekt till internationell trafik samt tågläge med status utkast. Synpunkter som rör tåg sökta i PCS måste lämnas i tid innan den internationella fastställelsen den 22 augusti för att kunna beaktas.

Synpunkter på tåglägen i Tidigt förslag till tågplan 2023 lämnas i separat mall ”Synpunkter Tidigt förslag till tågplan 2023”, se under Synpunktshantering tidigt förslag Tågplan 2023.

Den 22 augusti kommer Trafikverket att publicera Fullständigt förslag till tågplan 2023. Synpunkter på det fullständiga förslaget lämnas i MPK Långtid senast den 12 september.

Information om grafer

I sidhuvud på grafer kommer det stå ”Gäller: Daily” trots att grafer har publicerats för M-F och LS. Utgå från grafernas filnamn för att tolka gångdagsalternativ.