Samordningsmöte tågplan 2023 för tåglägen

Här kan du ta del av dokument om samordningsmöte tågplan 2023.

Samordningsmöte för Tågplan 2023 kommer inte att hållas på vanligt sätt med parallella möten under tre dagar. Trafikverket kommer att prioritera återstående arbete med färdigställande av färdplaner. Nödvändiga möten som rör specifika intressekonflikter i tågplanen kan hållas, men kan komma att planeras in vid andra tillfällen, som fungerar för de berörda.

Önskemål om möten meddelas via mail till Trafikplanering järnväg (se adress under Kontaktuppgifter ovan). Vänligen ange tydligt vad syftet med mötet är, inklusive vilken konflikt som avses.

Trafikverket kommer att publicera uppdaterade grafer som kompletterande material till den information som återfinns i MPK Visaren.