Samrådsmöte tågplan 2023

Här kan du läsa om de planerade samrådsmötena 8–10 juni.

Samrådsmötena 8–10 juni kommer att genomföras men endast innehålla samråd kopplat till Tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR) och banarbeten.

Schema för samrådsdagarna (pdf, 91, 8 kB)

Varje sökande i Tågplan 2023 har möjlighet att begära möte med trafikplanerare på Trafikverket gällande Tillfälliga kapacitetsbegränsningar och banarbete i Tågplan 2023. Nya möten kommer att läggas in i första hand på torsdagen och fredagen. Skicka begäran om möte via mejladressen under Kontakta oss högst upp till höger på denna sida.  I förfrågan, ange vilken fråga du/ni önskar diskutera, vilken eller vilka trafikplanerare från Trafikverket du/ni önskar prata med alternativt vilket geografiskt område frågan gäller.

Samrådsmöte gällande tåglägen kommer att genomföras under första halvan av augusti. Trafikverket återkommer med exakta datum senast den 17 juni.

Uppdelningen beror på de problem i framdrift som Trafikverket har aviserat genom kunddialogmöten onsdagen den 25 maj samt onsdagen den 1 juni. Eftersom vi inte har kommit längre i vårt arbete med tåglägen finns det inte tillräckligt mycket genomarbetad materia att diskutera den 8–10 juni.