Datum för processteg

Här finns viktiga datum och processteg för Tågplan 2023.

Datum Processteg
19–20 januari Tidig dialog för sökande Tågplan 2023, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
10 januari Förplanerade internationella godstågslägen publiceras.
14 februari Första datum för ansökan Tågplan 2023.
11 april Sista datum för ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2023.
12 april Första datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2023.
23 maj Publicering på Trafikverkets hemsida av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan, i Tågplan 2023.
 23 maj–13 juni Samrådsperiod för tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för Tågplan 2023.
4 juli Tidigt förslag till Tågplan 2023 publiceras. Det tidiga förslaget medför information som tydliggör vilka delar av förslaget som är fullt ut hanterat. Synpunkter på färdighanterade tåglägen kan lämnas till Trafikverket löpande enligt separat beskrivning. Synpunkter som rör tåg sökta i PCS måste lämnas i tid innan den internationella fastställelsen för att kunna beaktas.
12–16 augusti Samrådsmöte för tåglägen, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
22 augusti Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för Tågplan 2023.
22 augusti Fastställelse av internationell trafik ansökt via PCS. Gäller även nationella tåglägen ansökta som matare/utflöden till ScanMed RFC:s förplanerade tåglägen (PaP).
22 augusti Fullständigt förslag till Tågplan 2023 publiceras.
22 augusti – 12 september Synpunkts- och samordningsperiod Tågplan 2023.
12 september Synpunkter på förslag till Tågplan 2023 ska ha kommit in till Trafikverket senast klockan 09:00.
12 september – 1 oktober Fortsatt samordningsperiod för Tågplan 2023.
20–22 september Samordningsmöte, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
2 oktober Sista datum för begäran om tvistlösning avseende tåglägen Tågplan 2023.
10 oktober Reservkapacitet för ScanMed Railfreight Corridor publiceras.
13 oktober Sista datum när tvistlösning för Tågplan 2023 ska vara avslutad.
13 oktober Sista datum för beslut om att förklara infrastrukturen överbelastad.
17 oktober Kapacitetstilldelning med tillämpning av prioriteringskriterier.
17 oktober Sista datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2023.
18 oktober Fastställd Tågplan 2023 publiceras.
18 oktober Första dag för ad hoc-ansökan som avser Tågplan 2023.
1 november Sista datum för att teckna trafikeringsavtal utifrån fastställd Tågplan.
26 oktober – 15 november     Samrådsperiod för tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan för Tågplan 2024.
14 november Kompletterad fastställd Tågplan 2023 publiceras.
28 november Sista datum för att teckna trafikeringsavtal utifrån kompletterad fastställd tågplan. Gäller endast sökande som enbart ansökt om kapacitet i kompletterande ansökan.
9 december Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan för Tågplan 2024.
11 december Trafikstart Tågplan 2023.