Fullständigt Förslag Tågplan 2023 22 augusti

Detta förslag avser tågplan 2023, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 11 december 2022 och den 9 december 2023.

Underlagen som redovisas är det rådande konstruktionsläget den 22 augusti 2022.

I och med introduktionen av det nya planeringssystemet inför Tågplan 2023 har produktionstakten i tågplanering för Tågplan 2023 gått ner. Trafikverket arbetar med många olika åtgärder för att öka takten i produktion och säkerställa att förseningen i tågplaneprocessen blir så liten som möjligt. Trots dessa åtgärder är det nödvändigt att justera tidplanen för konstruktionen.

För Tågplan 2023 innebär det bland annat att förslag till tågplan 2023 publiceras i två steg:

  • den 4 juli publiceras Tidigt förslag till tågplan 2023
  • den 22 augusti publiceras Fullständigt förslag till tågplan 2023

Synpunkter på Fullständigt förslag till tågplan 2023 kan skickas in löpande fram till den 12 september. Synpunkter kan lämnas antingen i MPK Långtid eller i separat mall ”Synpunkter Fullständigt förslag Tågplan 2023”, se under ”Synpunktshantering Fullständigt förslag Tågplan 2023”.

Publiceringen av Fullständigt Förslag till Tågplan 2023 kommer att kompletteras med dokumentet ”Förslag Tågplan 2023”.

Dokument

Remiss Tågplan 2023 (pdf, 2,2 MB)

Förslag Tågplan 2023 (pdf, 855 kB)