Fastställd tågplan 2021

Beslutet gäller fastställd tågplan 2021, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 13 december 2020 och den 11 december 2021.