Järnvägsnätsbeskrivning 2027

Här kommer Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2027, som anger förutsättningarna för Tågplan 2027, att publiceras. Publiceringen sker i december 2026.