Beredskapsplan sommar - järnväg

Sommaren är en krävande period för järnvägsanläggningen. Många banarbeten görs under sommaren då trängseln på spåren är mindre. Solkurvor kan också ge störningar under perioden.

Sverige har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Statistiken visar bland annat att regionaltrafiken har ökat med närmare 300 procent de senaste 25 åren. Samtidigt har underhåll och utbyggnad inte skett i motsvarande takt.

Därför gör Trafikverket många banarbeten under sommaren då trängseln är mindre. Spårbyten, utbyggnad och växelarbeten är några exempel. Vi underhåller järnvägen under hela året men vissa arbeten är lättare att genomföra under sommarhalvåret med tanke på temperaturer och väder. Sen försöker vi planera våra arbeten på bästa sätt tillsammans med järnvägsföretagen så att man inte ska störa trafiken mer än nödvändigt.

Så kan sommarväder och väderorsakade händelser påverka järnvägsanläggningen

Risken för att solkurvor ska uppstå är störst varma dagar under perioden maj – augusti och speciellt i maj-juni då stora temperaturskillnader mellan natt och dag uppträder. Störst är risken under lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40 - 55 °C. Solkurvor uppträder ofta på eftermiddagen när lufttemperaturen är som högst.

Torr vegetation på banvallen ökad risk för gräsbränder, som i sommartorka även kan sprida sig till skogsområden längs banan.

Långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning som kan bli överhettad och skapa driftstörningar och stopp.

Kontaktledningen kan utvidgas på grund av värme under varma sommardagar. Det krävs att motvikter på kontaktlednings sektioner har tillräcklig rörelsemån från mark.

Långvarigt regn (även lågintensivt) kan ge upphov till översvämningar och/eller höga vattenflöden i vattensystemen. Det kan ge problem med belastning på banvallar, vattentrummor och brofundament med ökad risk för genomspolning och bortspolning.