Beredskapsplan höst - järnväg

Hur Trafikverket, järnvägsföretag och entreprenörer samarbetar och förbereder sig för årstidsrelaterade risker och väderförutsättningar sammanställs i beredskapsplaner inför varje årstid.

Nyligen avslutades ett arbete med syfte att vidareutveckla samt göra beredskapsarbetet mer enhetligt. Bland annat betyder det att höstplanen ersätter den tidigare beredskapsplan Spårhalka, men spårhalka finns naturligtvis med som en betydande del i gällande höstplan.

Höstberedskap

Höstberedskap gäller under vecka 36-46. Under hösten finns det större risk att kraftig blåst och stormar förekommer, med ibland stor påverkan i viktiga samhällsfunktioner. Vid hård vind kan tågtrafiken behöva begränsas på sträckor som inte har storm- eller trädsäkrats.

Spårhalka

Spårhalka, även kallat lövhalka, är främst ett problem under hösten och orsakas av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur. För att undvika spårhalka röjer vi vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar. Som förebyggande åtgärd under spårhalkperioden använder vi ett friktionsmedel eller ång- och högtryckstvättar spåren.

Vi kan inte eliminera spårhalkan helt och hållet. Förutom halkbekämpning av spåren så kan det behövas viktreduceringar av tågen, bra kvalitet på dragfordonens hjul, rätt typ av lok beroende på förutsättningar, fungerande sandutrustning på dragfordon och förebyggande loksandning i nedförsbackar som tåg i motsatt riktning kan få nytta av. Man bör även undvika banarbeten eller hastighetsnedsättningar på känsliga platser under spårhalkeperioden. Läs mer om förebyggande arbete mot spårhalka under Åtgärder mot spårhalka i menyn.

Hjulskador

Hjulskador är något som drabbar järnvägen framförallt under hösten och vintern. Följden av en hjulskada orsakar ofta störningar i trafiken. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att minska risken för att hjulskador uppstår och gör allt som går för att mildra konsekvenserna när de har inträffat. I broschyren vi länkar till här nedan berättar vi kort om vanliga hjulskador och deras konsekvenser. Vi ger också råd om hur hjulskador kan förebyggas och om hur avsyningssträckan kan begränsas när en hjulskada väl har inträffat.

Hjulskador