Överbelastad infrastruktur

När vi förklarar delar av infrastrukturen överbelastade offentliggör vi besluten här. De följs sedan upp av en kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan.

Här presenteras hanterade överbelastningar för innevarande år. Dokumenten öppnas i nytt fönster.