Snabba cykelstråk

Med rätt förutsättningar kan cyklister ta sig fram dygnet runt oavsett årstid och väder - smidigt, snabbt och bekvämt. På flera håll i landet arbetar kommunerna med snabba cykelstråk.

Ett snabbt cykelstråk erbjuder god tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet, är en gen förbindelse och ger om möjligt prioritering gentemot bilar och vid trafiksignaler. Stråken är populära både hos pendelcyklister, skolungdomar och alla andra cyklister som vill ta sig fram smidigt och snabbt.

Paraplybegrepp

Cykelstråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar kallas allt från cykel­motorväg till supercykelväg, cykelstrada och cykelexpressrutt. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) väljer att som paraplybegrepp kalla dessa cykelstråk för snabba cykelstråk.

Underlättar planeringen

Ökat cyklande gynnar inte bara den som cyklar utan också trafiksituationen i övrigt och miljön. Elcyklar blir vanligare och fler kan tänka sig att cykla längre sträckor, även till och från jobbet. Med rätt förutsättningar i infrastrukturen kan vi stimulera till ökad cykling och bidra till att minska motorfordonstrafiken. Det i sin tur kan leda till positiva effekter på både folkhälsa och miljö.

Exempel och goda råd för snabba cykelstråk 

Med idéskriften "Snabba cykelstråk - idéer och inspiration" vill Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting inspirera och ge goda råd till den som planerar trafik- och samhällsutformning.

Innehållet visar bland annat exempel på snabba cykelstråk i Sverige och övriga Europa. Här finns också information om hur snabba cykelstråk blir trafiksäkra, framkomliga, attraktiva och trygga. Idéskriften är ett inspel inför framtida revidering av formella dokument eller handböcker och utgör inga formella riktlinjer eller rekommendationer. Än så länge saknas i viss mån formella riktlinjer och rekommendationer för snabba cykelstråk.