Malmö – ramavtal 8

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Malmö innebär att 9 kollektivtrafikobjekt till en investeringskostnad om 3,4 miljarder kronor byggs ut samordnat med 13 cykelobjekt och 28 550 bostäder i Malmö, Lomma och Kävlinge.

Innehåll i korthet

 • Åtta nya linjer för MalmöExpressen (BRT) eller Stadsbuss med eldrift byggs ut och öppnar för trafik löpande fram till 2031. De åtta nya linjerna är:
  • Linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen
  • Linje 3 Ringlinjen
  • Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång
  • Linje 5 Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen
  • Linje 6 Klagshamn-Fortuna Hemgården
  • Linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen
  • Linje 9 Ön/Limhamn-Värnhem
  • Linje 10 Malmö C-Lorensborg-Hyllie IKEA Hubbhult
 • Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 genomförs för att möjliggöra persontrafik med halvtimmestrafik. Två nya stationer byggs i Lomma kommun. Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 beräknas öppna för trafik år 2026.
 • Malmö kommun ansvarar för att färdigställa 28 550 bostäder fram till år 2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan markägare/entreprenör.
 • Cykelobjekt byggs ut till en investeringskostnad om cirka 570 miljoner kronor. Dessa objekt har en koppling till kollektivtrafikobjekten och ska underlätta ett hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet.
 • Region Skåne ansvarar för fordon och byggandet av depå/depåanslutningar.
 • Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

Sverigeförhandlingens ramavtal 8 – Malmö har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018.

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Malmö sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.