E6 genom världsarvet Tanums hällristningar Foto: Bert Leandersson

Trafikverkets arkitekturpris 2017

Tre infrastrukturanläggningar var nominerade till 2017 års arkitekturpris. Vinnaren av Trafikverkets arkitekturpris är en åtta kilometer lång motorväg, mitt i världsarvet Tanums hällristningar. Det är E6:an, sträckan Pålen-Tanumshede.

I Bohusläns dramatiska sprickdalslandskap sveper E6:an mellan Göteborg och Oslo fram. År 2015 invigdes den sista etappen av motorväg, en åtta kilometer lång och 18,5 meter bred väg placerad mitt i Unescos världsarv Tanums hällsritningar.

Juryns motivering

Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen.

Bakgrundsfakta om anläggningen

Beställare: Trafikverket genom Håkan Wennerström

Team arkitektur: landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning (ansvarig) och Rune Andersson, Trafikverket, landskapsarkitekt LAR/MSA Katharina Nyström, arkitekt MSA Stephan Schumpp och Hans Wiktorsson, Ramböll, arkitekt SAR/MSA Staffan Rossing, RAK arkitektur, Aleka Karageorgopoulos, Vitlycke museum samt Henrik Nilsson, Skanska.