En plattform vid rastplatsen ger en helt ny utblick över världsarvets landskap. Foto: Kerstin Ericsson

Prisad väg öppnar ny vy över världsarvet

Rastplatsen på en bergknalle vid E6:an ger en spektakulär utsikt över Tanum, dess landskap och hällristningar. Här löstes knuten med att bygga en motorväg genom ett världsarv. Vägen har nu belönats med Trafikverkets arkitekturpris.

– Jag har nog inte tidigare insett hur exceptionellt det är att få bygga en motorväg genom ett världsarv, sa Trafikverkets projektledare Rune Andersson när vi besökte byggplatsen 2015. Tack vare rastplatsen har vi kunnat bygga motorvägen. Rastplatsen har kostat 15 miljoner kronor, den är ändå en liten del av vägbygget för 500 miljoner.

Landskapsarkitekt Josefina Lenning och projektledare Rune Andersson var nöjda i slutfasen av bygget av E6 förbi Tanum. Foto: Kerstin Ericsson
Landskapsarkitekt Josefina Lenning och projektledare Rune Andersson var nöjda i slutfasen av bygget av E6 förbi Tanum. Foto: Kerstin Ericsson


Han betecknade det här vägbygget som det roligaste projekt han varit med om. Trafikverkets landskapsarkitekt Josefina Lenning instämde:

– Det här visar verkligen Trafikverkets roll som samhällsutvecklare. Vi är med och skapar värden för våra intressenter och resenärer. Det här handlar inte bara om hur vi kan undvika ingrepp, utan också om vad vi kan bidra med. Rastplatsen skapar mervärden till världsarvet. Besökarna får här en möjlighet till en ny överblick. Den sätter hällristningarna i ett sammanhang som inte synts så tydligt tidigare, säger Josefina Lenning.

Anpassad till naturen

Bygget genom världsarvet handlar också om att så långt möjligt anpassa vägen till naturen. Foto: Josefina Lenning
Bygget genom världsarvet handlar också om att så långt möjligt anpassa vägen till naturen. Foto: Josefina Lenning


Bygget genom världsarvet handlar också om att så långt möjligt anpassa vägen till naturen. Josefina Lenning pekade på fint formade bergskärningar och bevarade jättegrytor vid tunnelmynningarna. Hon visade en smäcker bro som inte sticker ut i landskapet. Hon lovordade välplacerade viltstängsel.

– Anpassning till naturen kommer inte av sig själv. Den kräver mycket planering och arbete. Vi vill skapa en vardagsnära elegans i miljön för människorna som färdas på vägen. Det har varit jätteroligt att jobba med byggledning och entreprenörer som tagit till sig gestaltningsidéerna i det här projektet, sa Josefina Lenning.

Världsarvet Tanum rymmer 500 platser med hällristningar från bronsåldern. Dessutom finns mängder av andra fornlämningar, som gravar och boplatser. Den gamla, smala och trafikfarliga E6 gick rakt genom världsarvets centrala del. Det tog 17 år att hitta en alternativ sträckning för den nya motorvägen.

Världsarvet Tanum rymmer 500 platser med hällristningar från bronsåldern. . Foto: Kerstin EricssonVärldsarvet Tanum rymmer 500 platser med hällristningar från bronsåldern. Foto: Kerstin Ericsson
Världsarvet Tanum rymmer 500 platser med hällristningar från bronsåldern. Foto: Kerstin Ericsson


Lösningen kom när Vägverkets dåvarande chefsarkitekt Torbjörn Suneson satte sig med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och kommunen. Han frågade vad den nya vägen kunde bidra med till världsarvet, istället för vilket intrång den skulle göra.

En ny bild av världsarvet

Det som gett Tanum statusen världsarv är de många hällristningarna och hur de är kopplade till landskapet. Tidigare har det varit svårt för besökare att få en helhetsupplevelse och förstå hur landskapet gav förutsättningar för den bronsålderskultur som började skapa hällristningarna för 3 800 år sedan.

Den nya motorvägen går genom världsarvets östra utkant, i vida bågar för att passa in i landskapet. En tunnel genom Gerumberget minskar ingreppet i naturen och skapar en viltpassage.

En tunnel genom Gerumberget minskar ingreppet i naturen och skapar en viltpassage. Foto: Kerstin Ericsson
En tunnel genom Gerumberget minskar ingreppet i naturen och skapar en viltpassage. Foto: Kerstin Ericsson


Men det stora bidraget till världsarvet är rastplatsen väster om E6. Besökaren möts av välbyggda stenmurar och mjuka övergångar som inbjuder till att gå ut i den omgivande naturen. Men häftigast är den breda spång av ek som byggts till en utsiktsplattform som erbjuder en andlös överblick över världsarvet. Som en språngbräda mot bronsåldern. Härifrån syns skog, odlingsmark och hav. Det landskap som formade den bronsåldersvärld vi i dag kan få en skymt av på hällristningarna.

Text: Göran Fält

Välarbetade stenmurar omger rastplatsen. Foto: Kerstin Ericsson
Välarbetade stenmurar omger rastplatsen. Foto: Kerstin Ericsson