Plankorsningar

Trafikverket arbetar ständigt med att öka säkerheten i plankorsningar. En del plankorsningar slopar vi och ersätter med korsningar i skilda plan eller genom att leda om vägtrafiken.

Vi ser till att de plankorsningar som måste finnas kvar får en godtagbar säkerhetsnivå, till exempel genom att installera bommar och ljus- och ljudsignaler.

Mål för plankorsningsarbetet

Trafikverkets arbete med plankorsningar syftar till att:

  • plankorsningar ska vara säkra
  • vägtrafikanterna ska kunna passera järnvägen på ett säkert sätt
  • antalet dödade och skadade i samband med plankorsningsolyckor ska minska
  • den teknik som används ska vara driftsäker.

För att uppnå våra trafiksäkerhetsmål satsar vi på teknisk utveckling, forskning, kommunikation, stödsystem i form av it-system, riktlinjer samt fysiska åtgärder i plankorsningar.