Fartbild, järnvägspår.

Tillsammans för tåg i tid

1879 infördes gemensam tid på svenska järnvägsstationer. Exakta klockslag sedan dess varit en viktig del inom järnvägen och i dess relation till resenärer och godstransportörer.

I dagens samhälle är punktlighet ett återkommande samtalsämne, och även mindre störningar kan få stort utrymme i medier – både sociala och traditionella. Att kunna planera en resa eller transport och känna tillit till att tåget kommer fram i tid är mer än någonsin en grundförutsättning för järnvägen transportslag. Det är också avgörande för tågföretagens kundnöjdhet och lönsamhet på en avreglerad järnvägsmarknad.

Så vad gör då järnvägsbranschen för höja punktligheten så den motsvarar uppdragsgivarens, resenärernas och godstransportköparnas förväntningar? Att drygt nio av tio tåg når sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell är uppenbarligen otillräckligt, och då kan så klart heller inte branschen vara nöjd. Som ett av flera svar på frågan bildades samverkansforumet Tillsammans för tåg i tid, TTT, 2013. I TTT samlas hela branschen för att efter tre grundläggande principer öka punktligheten och i förlängningen förtroendet för järnvägen. De är:

  • att sätta fokus på innovation, projekt och tydliga nyckeltal
  • att arbeta tvärfunktionellt inom utpekade geografiska områden och stråk
  • att samla hela branschen för att höja genomförandekraften i åtgärder som prioriteras

Det övergripande målet för TTT, och därmed alltså hela järnvägsbranschen, är att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell. Måttet som målet är kopplat mot är RT+5.

De parter som deltar i TTT-samarbetet är:

Trafikverket
Tågföretagen
Green Cargo
MTR
Jernhusen
SJ
Svensk Kollektivtrafik
Byggföretagen
Skånetrafiken
Trafikförvaltningen Region Stockholm
Västtrafik

Kontaktvägar
Har du frågor eller funderingar kring TTT och de projekt som drivs är du välkommen att i första hand höra av dig via kontaktformuläret under Kontakta oss.

Du kan också höra av dig till någon i TTT:s exekutiva ledning:

Staffan Sporre, Trafikverket
Britt-Marie Olsson
, SJ
Carl Strandberg, Green Cargo
Tomas Ahlberg, Svensk kollektivtrafik
Gitte Ekdahl, Vossloh

Söker du direktkontakt med någon av de medverkande aktörerna i TTT kan du höra av dig till respektive organisations punktlighetsansvarige.

Green Cargo, Nicklas Blom
Jernhusen, Maria Hägerdal
Tågföretagen, Lina Lagerroth
Svensk kollektivtrafik, Tomas Ahlberg
Skånetrafiken, Mats Ohlsson
Västtrafik, Pontus Gunnäs
Trafikförvaltningen Region Stockholm, Kristina Abelin
SJ, Britt-Marie Olsson
Trafikverket, Peter Svensson
MTRX, Linda Johansson
MTR Pendel, Olov Lindfeldt
Byggföretagen, Lars Schyllander

När 2019 summerades hade för första gången över 1 miljon persontåg nått sin slutstation, och över 250 miljoner resor gjorts. Punktligheten stannade på 91,3 procent – den dittills bästa noteringen sedan mätningarna startade.

Under inledningen av 2020 fortsatte den positiva trenden med en allt bättre punktlighet. Sedan kom pandemin och ingenting blev sig likt. Framförallt minskade resandet, men även trängseln på spåren blev lite mindre intensiv* – två faktorer som på olika sätt bidrog till att punktligheten detta speciella år hamnade på 94,9 procent.

I slutet 2021 kunde järnvägen åter börja skönja ljuset i tunneln när både resenärer och trafik sökte sig tillbaka till spåren. Även om vi fortfarande var en bit ifrån rekordåret 2019 så har mycket hänt sedan TTT bildades för åtta år sedan. Till exempel nådde cirka 110 000 fler persontåg sin slutstation 2021 jämfört med 2013, samtidigt som punktligheten ökade från 91,2 till 92,0 procent. Det innebär att Sverige hade fler punktliga tåg 2021 än det överhuvudtaget framfördes tåg bara åtta år tidigare.

Vi från TTT är säkra på att det arbete som branschen investerat i samarbete och samverkan har haft en stor betydelse i den utvecklingen. Har du förslag på hur vi kan komma ännu längre, eller synpunkter på punktlighetsutvecklingen, så hör gärna av dig till oss via ttt@trafikverket.se

* Antalet framförda persontåg till slutstation var 2020 på samma nivå som 2016.