JBS Kompetensförsörjning

Satsningarna inom järnväg har aldrig varit större och för att kunna möta detta kommer hela järnvägsbranschen att behöva många nya medarbetare de kommande åren. Samtidigt som en återkommande utmaning är att järnvägsbranschen är relativt okänd.

Kompetensförsörjning blev 2017 ett av de prioriterade initiativen inom JBS och i samverkan har vi sedan dess genomfört en rad olika satsningar för att synliggöra branschen, olika karriärmöjligheter och utbildningsvägar. Arbetet i initiativet är utåtriktat med fokus på att järnvägsbranschen ska få tillgång till medarbetare med rätt kompetens i rätt tid.

Vårt gemensamma arbete för attraktivitet

Vi tar avstamp i en gemensam årsplan och genomför arbetet i mindre arbetsgrupper. Inom JBS Kompetensförsörjning ingår representanter från Byggföretagen, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ), Green Cargo, Jernhusen, MTR, SJ, Trafikverket, Tågföretagen och Vossloh. I många av våra aktiviteter har vi även deltagande och engagemang från ytterligare aktörer och medarbetare i järnvägsbranschen.

Fokus för JBS Kompetensförsörjning är att attrahera fler till järnvägsrelaterade jobb och utbildningar.

  • Vi genomför löpande riktade insatser i sociala medier där vi sprider kunskap om branschens bredd och utvecklingsmöjligheter för att få fler sökande till branschens jobb och utbildningar.

  • Vi samarbetar med Studentum.se och Gymnasium.se som är de största digitala plattformarna i Sverige för eftergymnasial- och gymnasialutbildning. Båda sajterna hjälper utbildningsanordnare att inspirera, informera och attrahera studiesökande till att välja en utbildning som leder till ett jobb inom järnvägsbranschen.

  • Vi deltar på mässor och event för att nå ut till gymnasieungdomar, studenter, arbetssökanden, personer i omställning, studie- och yrkesvägledare med flera. Vi berättar om branschen, delar med oss av erfarenheter och svarar på frågor.

  • Vi medverkar i Framtidvalet, en katalog för högstadieelever, som ger vägvisning till utbildning och arbete. Vi samarbetar även med högskolor för att tillsammans med dem öka kunskap och intresse för deras järnvägsrelaterade kurser och utbildningar. Det gör vi till exempel genom lunchföreläsningar, studiebesök och examensjobbdagar.

Trafikverket fick 2019 ett regeringsuppdrag som handlade om att vidta olika åtgärder för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen. Flera av åtgärderna har drivits i nära samarbete med JBS kompetensförsörjning och övriga branschen. Några exempel:

  • Hösten 2022 startades Järnvägscollege som samordnar och kvalitetssäkrar järnvägsutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. Initiativet är ett gemensamt ansvar mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen.

  • Vi har tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande (EVP) för järnvägsbranschen.

  • Stöd för större kampanjer, foto- och filmbank som kan användas i olika marknadsföringssammanhang, gemensamt presentationsmaterial för branschen med mera.

Järnvägsjobb.se

Som nav för vårt arbete finns järnvägsjobb.se, där vi samlar information om kompetensförsörjning i järnvägsbranschen. Gå gärna in på järnvägsjobb.se för att läsa om vad som händer i järnvägsbranschen och för att se lediga jobb, utbildningar, evenemang med mera.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring JBS Kompetensförsörjning och de aktiviteter som drivs är du välkommen att höra av dig via kontaktformuläret högst upp på sidan.