JBS Datadelning

JBS Datadelning driver arbetet om hur datadelning ska kunna bidra till bland annat bättre trafikinformation och punktlighet.

Digitalisering är en viktig möjliggörare för att höja effektiviteten i järnvägsbranschen. Men för att kunna dra full nytta av alla de möjligheter som exempelvis AI och Big Data skapar krävs att data om både infrastruktur och fordon kan delas. Initiativet JBS-datadelning har därför i uppdrag att skapa förutsättningar för hur järnvägsbranschen bättre kan dela, kombinera och analysera data för att skapa större nyttor för järnvägsbranschen och dess kunder.

Genom etablering av en plattform för gemensamt datautbyte och analys har JBS Datadelning i första hand stöttat JBS övriga initiativ (TTT och UBTR). Plattformen kan dock användas av andra branschgemensamma verksamheter med behov av datadelning.

Plattform för analyser

Med den gemensamma plattformen JBS-Analys kan du som är verksam inom branschen både ta del av och dessutom själv analysera gemensamma datamängder.

För att söka behörighet till plattformen måste du ha ett konto på Trafikverket. Ansökan om detta görs genom Ansök om behörighet till tjänster och system. Där finns en länk till ”Ansökan om konton och behörigheter (Excelfil)” som ska fyllas i och skickas in enligt beskrivningen. Behörighet till JBS-analys kan du samtidigt göra i Excel-mallen eller genom att skicka in formuläret längst ner på denna sida.

Samtliga inom branschen kan söka behörighetsnivå ”User”, vilket ger tillgång till gemensamma presentationer samt de analyser som delats med dig eller den gruppering du tillhör.

För att skapa egna visualiseringar och dela dessa med andra krävs nivå ”Superuser”. För att få denna behörighetsnivå krävs att en ansökan skickas in samt att nedanstående användarvillkor med tillhörande bilagor godkänns.