GSM–MobiSIR – järnvägens eget radiosystem

MobiSIR är järnvägens eget radiosystem. Systemet effektiviserar och framtidsanpassar radiokommunikationen för järnvägens operativa drift- och underhållsorganisation.

MobiSIR har ersatt de radio- och mobiltelefonsystem som hittills använts vid järnvägen. Systemet uppfyller de höga krav på funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet som järnvägens aktörer ställer. Framför allt är det kommunikationen mellan tågförare och driftledning som har förbättrats.