Järnvägstjänster i mobiltelefonen (Jimo)

Jimo förenklar avgångsproceduren med hjälp av två funktioner och MobiSIR-telefoner. Funktionerna är "Begäran om tågväg" och "Begäran om annullering av fördröjd bomfällning."

Så fungerar Jimo

För att "Begära tågväg" genom Jimo när tåget är klart för avgång ringer tågpersonalen ett specifikt telefonnummer vilket uppmärksammar tågklareraren om det resklara tåget. Tågpersonalen får direkt återkoppling genom ett röstmeddelande som ger respons på om begäran har mottagits. I tågledningssystemet tänds en indikering invid signalpunkten där tåget befinner sig. På så vis kan tågklareraren se att tåget är klart för avgång och därefter lägga tågvägen. 

Begäran om tågväg

 1. Tågklareraren ska ha registrerat aktuellt tågnummer i tågledningssystemet
 2. Telefonen är registrerad i MobiSIR och knuten till aktuellt tågnummer
 3. Om avgångssignaleraren inte har en MobiSIR-telefon ska föraren begära tågväg med hjälp av lokets fast installerade MobiSIR-telefon
 4. Avgångssignalerare/tågförare ringer kortnummer 1800 alternativt 0783890970800 (Observera: kortnumret fungerar endast via MobiSIR-nätet)
 5. Röstmeddelande kvitterar under samtelet: Begäran om tågväg behandlas
 6. Invänta körtillstånd

Begäran om annullering av fördröjd bomfällning 

 1. Tågklareraren ska ha registrerat aktuellt tågnummer i tågledningssystemet.
 2. Tågklareran ska aktivera "Annullering av fördröjd bomfällning i tågledningssystemet".
 3. Telefonen är registrerad i MobiSIR och knuten till aktuellt tågnummer.
 4. När tåget närmar sig platsen skickas sms till avgångssignalerare/tågförare.
 5. Cirka 2 minuter innan avgång ringer avgångssignalerare/tågförare kortnummer 1801, alternativt 0783890970801.
  (Observera: kortnumret fungerar endast via MobiSIR-nätet)
 6. Röstmeddelande kvitterar under samtalet: "Fördröjd bomfällning har annullerats".
 7. Invänta körtillstånd.
 8. Bommarna fälls.

Att tänka på för förare och avgångssignalerare

 • Ingen möjlighet att ångra sig – så snart samtalet är uppkopplat kommer tjänsten att begäras.
 • Lästa sms ska raderas för att minimera risken för full inkorg (då inga ytterligare meddelanden kan tas emot).
 • Om två tåg befinner sig framför samma signalpunkt – vänta till framförvarande tåg har passerat signalpunkten innan tjänsten begärs, annars ges meddelande "Tjänsten kan ej begäras från aktuell position".
 • Om systemet inte fungerar – ring tågklareraren för att begära tågväg/bomfällning.

Fördelar med Jimo

Både för tågpersonal och tågklarerare ger Jimo flera fördelar. Tågpersonalen kan placera sig var som helst vilket gör att de kan få full överblick utmed perrongen och snabbt kan ta sig ombord. Tågklarerarnas arbetssituation underlättas eftersom de slipper ett antal telefonsamtal och kan fokusera på andra uppgifter. Dessutom är risken mindre att begäran om tågväg görs för fel tåg.

För det totala järnvägssystemet kan funktionen hjälpa till att minimera avvikelserna då tågvägen endast är låst då tåget verkligen använder den – väntetider minimeras och anläggningen blockeras för andra tåg så kort stund som möjligt.