Frågor och svar om Chaos

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor samt information om hur du arbetar i Chaos.

Addera filer till jobb omgjord

1, Välj först mapp genom att klicka på ..., Inga filer visas i den dialogen, endast mappar.
2, Det går också bra att skriva eller klistra in en sökväg till exempel från Utforskaren.
3, Filerna i mappen visas här.


OBS i version 5.0.0 visas inte .zip-filer här.
För att lämna .zip-filer använd Drag & Drop eller kör Wizarden för jobb.
Típs! Håll ner Ctrl-knappen för att addera filer till ett jobb med Drag & Drop.

Om Autocad kraschar vid inläsning av xreffar

Här finns en instruktion hur man skapar en ny profil i Autocad. Detta löser normalt det problem som vissa har med att läsa in xreffar med Chaosfunc.

ChaosFunc problem med Trusted path i Autocad eller Revit

För att komma åt problemet med Trusted Path i Autocad 2016 och senare så kan man installera Adtollo AB cerfifikat. AdtolloAB.zip Ladda hem och installera det i betrodda utgivare. Packa upp .zip-filen och högerklicka på AdtolloAb.cer, välj installera. Installera i Betrodda utgivare. Detaljerad beskrivning

ChaosFunc installation/avinstallation

ChaosFunc installeras från Verktygsmenyn i Chaos eller Chaos desktop.
Avinstallation sker från Kontrollpanelen

ECW Fungerar inte att läsa in med ChaosFunc

Vi har funnit att det går bra att skapa .xr-filer med ChaosFunc och ECW filer, men de kommer inte in igen vid xrread. En rättning kommer i nästa version av ChaosFunc.

Autocad trusted folder

Vid start av Autocad 2014 och senare, efter installation av Chaosfunc, kan det komma fram en dialog som klagar på att filer inte är "trusted". Då behöver två sökvägar läggas till i Autocad, Options -> Files

(1) Sökväg till Chaosfunc, kan vara C:\Program\ också i början.
(2) Sökväg till supportmappen i Autocad, varierar beroende på version.

 

 


Misslyckad hämtning: Enhet/mapp finns inte, eller är inte tillgänglig

Under Arkiv->Inställningar fliken Hämtning har det i vissa fall blivit fel vid installationen. Det står \ChaosTmp\%o\Jobb_%j. Då fungerar det inte, den första bokstaven måste stå med till exempel: M:\Dok\ChaosTmp\%o\Jobb_%j.

 

Vanliga frågor och svar

Enligt gällande föreskrifter från MSB och Trafikverkets egna säkerhetskrav, ska en användare som varit inaktiv i CHAOS-systemet i mer än 30-minuter automatiskt loggas ut.

Exempel på giltig aktivitet avses vara när användaren arbetar i CHAOS-systemet.

Det finns två olika sätt.

Antingen kan man gå en E-utbildning på www.trafikverket.se/chaos eller så anmäler man sig till en kostnadsfri lärarledd utbildning som Trafikverket anordnar. Det senare alternativet rekommenderas för de som ska projektera och leverera dokument och ritningar till Chaos.

Efter utbildningen kommer man att få ett användarkonto och lösenord.

Ett sätt att kontrollera detta är att gå till sidan chaos.trafikverket.se Om man kommer åt den sidan fungerar VPN-kopplingen.

Användarnamnet i VPN-klienten inleds alltid med Chaos_xxxx, där xxxx är ditt chaosanvändar-id.

Om man har ändrat lösenord i Chaos hänger denna ändring inte med till VPN. Lösenordet för VPN kan du inte ändra själv utan det är detsamma som det ursprungliga lösenordet som du hade i Chaos.

Ta kontakt med Trafikverkets datasamordnare för projektet så ser de till att du få tillgång till projektet, samt får en behörighet som stämmer med din roll i projektet.

Från och med ver 4.1 av Chaos läggs alla filer som hämtas hem i mappen ChaosTmp som finns under Mina dokument, eller motsvarande.

Om du tidigare har ett Chaos-konto behövs inget nytt. Man bara ser till att du får tillgång till rätt databas/projekt. Eventuellt kan ditt konto vara låst beroende på att du inte använt det under en längre tid. IT-användarstöd kan aktivera kontot igen och de nås på telefon  010-125 10 10

Alla ritningsdefinitioner levereras till Chaos med de externa referenserna (modellerna) frånkopplade.

För att koppla ihop modellerna måste dessa kopplas in till ritningsdefinitionen genom programmet  Chaosfunc, som måste finnas installerad på den dator som Autocad finns på.

Använd alternativet Read All (.md, .xr, .lx) så kommer alla externa referenser (modeller) att kopplas och lager och färger kommer att bli korrekt visade.

Du måste ansöka om att få behörighet till det/de komponentobjekt som förekommer i ditt projekt. Ta kontakt med Trafikverkets datasamordnadre för projektet för att få rätt behörighet till komponenter.

Efter varje jobbleverans visas en sammanfattning hur det har gått. Ett vanligt fel är att man har någon av de ingående filerna öppna. Då kommer inte jobbet att slutföras korrekt. Status på jobbet ändras automatiskt från Lämna till Låst om allt ha gått bra. I jobblistan kan man se när man startade och slutförde jobbet.

Generellt sett så ska trädstrukturen avspegla de dokument som gäller.

Om man använder sig av sökfunktionen i Chaos får man alltid den senaste versionen av ett dokument/ritning. Den senaste versionen behöver inte betyda att det är den gällande versionen.

I projekten bestäms vilken version av DWG-formatet som gäller i projektet. Detta framgår även av projektets IT-handledning. Kravet på en gemensam version finns för att kunna samordna mellan olika aktörer i projektet, projektörer, entreprenörer etc.