Anmälan genomförd kurs CHAOS

CHAOS-signatur - ange den CHAOS-signatur som du använder för inloggning i CHAOS-systemen. Har du ingen måste du först beställa en sådan (Ansök om användarkonto för Chaos) innan du kan anmäla genomförda kurser.