Tekniska tjänster vid ansökan om kapacitet på järnväg – kontaktuppgifter

Kunder som vill använda tekniska gränssnitt kan med hjälp av nedanstående tjänster få information om förutsättningar inför ansökan.

Metadatatjänsten

Metadatatjänsten gör det möjligt för sökande att säkra rätt information för ansökan, i form av giltiga trafikaktiviteter, kontaktpersoner, operatörer, datum för olika processteg, trafikeringskalender etc.

Gångtidstjänsten

I gångtidstjänsten kan sökande göra en plan för ansökan. I gångtidstjänsten är det möjligt att beräkna gångtid för en vald sträcka.

Extern anläggningstjänst

Trafikverket förmedlar information om infrastrukturen för en kommande tågplan. I anläggningen finns alla tekniska förutsättningar för att kunna få så korrekta ansökningar som möjligt.