Ansök om kapacitet för tåg via MPK Korttid

MPK Korttid används för att ansöka om kapacitet för tåg vid kompletterande ansökan och för innevarande tågplan.

Kod obligatorisk för att ansöka om kapacitet

Company code (RICS*) är obligatoriskt för att ansöka om kapacitet. Koden är en förutsättning för kompabilitet med TAF/TAP och är den kod som unikt identifierar vilken aktör man är inom TAF/TAP. Det är den internationella organisationen UIC som hanterar dessa koder och det är numera kostnadsfritt för alla järnvägsaktörer att erhålla en unik Company Code.

Ansökningsblankett och information om RICS

UIC:s webbplats med blankett
Blanketten kan skickas in via e-post till: oca@uic.org

*RICS är kort för Railway Interchange Coding System.

Introduktion till kompletterande ansökan i MPK korttid och innevarande tågplan i MPK korttid

Med anledning av införandet av MPK lösningen har e-learningskurser och instruktioner tagits fram och är tillgängliga via Trafikverksskolan utan kostnad. Kurserna vänder sig till dig som arbetar i LPR-processen (kompletterande ansökan) eller STP-processen (innevarande tågplan) som avtalskund.

Syftet med utbildningarna är att ge förutsättningar för att kunna skapa och skicka in ansökningar i processerna samt förstå hur ärendehanteringen fungerar i MPK-lösningen. 

Anmälan och information om kursen

MPK LPR-processen för avtalskunder – Trafikverksskolan (trafikverket.se)
MPK Innevarande tågplan – avtalskunder – Trafikverksskolan (trafikverket.se)