Foto: Mostphotos.com

Mark och byggnader som vi äger

Trafikverket förvaltar vissa av statens fastigheter. Fastigheterna används i första hand för Trafikverkets verksamhet.

Lokaler som inte behövs för vår egen verksamhet hyrs ut till andra företag för att användas till järnvägsnära verksamhet. Under Fastigheter vi säljer och hyr ut annonserar vi bland annat ut lediga lokaler.

Trafikverkets fastighetsavdelning ansvarar för förvaltningen och sköter drift och underhåll med hjälp av driftentreprenörer.