Foto: Mostphotos.com

Du som är hyresgäst

Här finner du som är hyresgäst i någon av Trafikverkets lokaler information om hur fastighetsskötseln fungerar och vilket ansvar hyresvärd respektive hyresgäst har.

Fastighetsskötsel och felanmälan

Trafikverket har en extern driftentreprenör för din lokal. Dit ska du vända dig när du behöver göra en felanmälan eller när du har frågor om den dagliga driften. Det finns information om våra kontaktpersoner anslagen i byggnaden.

Som hyresgäst ska du låta hyresvärden komma in lokalen för att besiktiga eller reparera fel som hyresvärden är skyldig att åtgärda.

Underhåll och ombyggnation

Om du behöver bygga om i din lokal ska du kontakta hyresvärden för godkännande. I de flesta fall ansvarar du som hyresgäst för ytskikt på golv, väggar och tak. Hyresvärden ansvarar inte för tillbehör som behövs för verksamheten i lokalen.

Nycklar

Som hyresgäst ansvarar du för ditt låssystem, nycklar och inpasseringssystem om inget annat avtalats.

Säkerhetsregler

Om din lokal ligger i närheten av en järnvägsanläggning gäller speciella säkerhetsregler.

Som hyresgäst är du även skyldig att utföra ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Läs mer om detta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

www.msb.se