Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möjlig utformning av Station Centralen. Illustration: Metro arkitekter.

Olskroken planskildhet

Här hittar du information om projekt Olskroken planskildhets upphandlingar.

Projekt Olskroken planskildhet ansluter till de nya spår som planeras i projekt Västlänken. På grund av geografisk närhet och liknande tidplan samordnas planeringen och bygget med projket Västlänken.

Arbetet med Västlänken och Olskroken planskildhet kommer att delas in i sex huvudentreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av sträckan. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten (bana, el, signal och tele).


Så går upphandlingarna till i Olskroken planskildhet

Olskroken planskildhet och Västlänkens upphandlingar görs enligt reglerna i LOU och LUF.

Löpande upphandlingar och avrop

I större projekt pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan. 

Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem.

Se planerade upphandlingar i upphandlingsplanen

Upphandlingarna med preliminära tider publiceras i Trafikverkets upphandlingsplan (se länk nedan). Planen uppdateras varje månad.

Upphandlingar med leverantörer i kvalificeringssystemet TransQ

Vissa upphandlingar görs som förhandlade upphandlingar med urval ur kvalificeringssystemet TransQ (se länk nedan). Det innebär att enbart de leverantörer som är kvalificerade på en viss kod i TransQ får möjlighet att lämna anbud.

Förhandsannonser för respektive upphandling med information om respektive urvalskod i TransQ publiceras, vid dessa upphandlingar, på Trafikverkets hemsida under aktuella upphandlingar (se länk nedan), i Trafikverkets upphandlingssystem (se länk nedan) samt allmänt tillgängliga databaser för upphandlingar, till exempel Allego och Opic.