Vad innebär transportdispenser?

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Undantag får tillåtas om det behövs av särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan stor olägenhet.

Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner med flera om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Ansökan om dispens från TrF

Berör transporten enbart en kommun ska du skicka din ansökan till kommunen.
När transporten berör flera kommuner ska du skicka din ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas.

Ansökningsblankett kan du beställa från Trafikverkets regionkontor eller hämta från Trafikverkets webbplats, i ifyllningsbart pdf-format.
Du kan även ansöka om transportdispens direkt via Internet:

Ansökan om transportdispens direkt via Internet

För att din ansökan ska kunna behandlas så snabbt som möjligt är det viktigt att den är fullständigt ifylld. I vissa fall måste du bifoga särskilda intyg till ansökan. Till exempel krävs färdvägsintyg vid höga transporter (höjd > 450 cm) och vid vissa breda och/eller långa transporter (bredd > 450 cm, längd > 35 m).

Registreringsbevis behöver inte bifogas för fordon som är registrerade i Sverige.