Giltighetstid

Ett beslut från Trafikverkets regioner om dispens från största tillåtna bredd, längd och vikt gäller normalt högst 30 dagar och för en färd (en enstaka transport).

För dispenser som gäller för mer än en färd kan vi bevilja längre giltighetstid. Enligt Transportstyrelsens allmänna råd bör giltighetstiden inte överstiga fem år.

Trafikverket har för närvarande följande praxis för giltighetstider och dispenstyper:

Tillfällig dispens för en enstaka transport

En dispenstransport sker normalt inom någon dag efter beslutet, men det är lämpligt att låta dispensen gälla längre tid. Beslut om dispens för en enstaka transport gäller normalt högst 30 dagar.

Tillfällig dispens för återkommande transporter på en vägsträcka

Ett beslut om dispens vid återkommande transporter på en viss vägsträcka gäller normalt mellan 30 och 360 dagar, beroende på transportens bredd, längd och/eller vikt. I ett dispensbeslut för vikt gäller högst 90 eller 180 dagars giltighetstid.

Generella vägnätsdispenser

För tunga transporter kan giltighetstiden utsträckas till 360 dagar

  • för färd med vid återkommande transporter av odelbar last på BK1- och BK4 -vägar på huvudvägnätet (E4-499) inom en region och med en bestämd högsta bruttovikt (för närvarande 71 ton för fordonståg, 22 ton för boggi och 26 ton för trippelaxel) eller
  • för färd med tungt fordon (exempelvis mobilkranar) på huvudvägnätet (E4-499) inom en region och med en bestämd högsta vikt (max 13 ton per axel samt max A/B-värde 12/24). Vilket A/B-värde som mobilkranen har beräknas i Trix. Ta kontakt med sektion Transportdispenser på Trafikverket om du behöver mer information.

För färd med breda fordon (exempelvis breda påhängsvagnar, skotare eller dumprar) kan giltighetstiden utsträckas till 1800 dagar vid återkommande transporter på vägar som inte är enskilda (gator och allmänna vägar) och med en bestämd största bredd (normalt max 310 cm, eller max 350 cm för vissa terrängvagnar).