Planerade upphandlingar

Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel, vilket gör att dessa inte finns med i inköpstidplanen.

Inköpsplanerna är preliminära och kan komma att ändras.