Sista delen av Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Nu bygger vi den sista delen av Dubbelspår Hallsberg-Degerön mellan Hallsberg och Stenkumla. Hallsberg–Degerön är den sista biten i godstrafikpusslet innan hela sträckan som förbinder Sverige med resten av Europa har dubbelspår.

Övergripande omfattning

Den totala längden som kommer att byggas ut till dubbelspår är cirka 14 kilometer från Hallsbergs infartsgrupp ner till Stenkumla. 

Projektet omfattar i stora drag följande åtgärder:

 • Byggnation av 14 broar varav tre större broar över Riksväg 50, två större broar över Västra stambanan samt en större bro över Bladsjön.
 • Tunnelbyggnation 2,4 kilometer (två parallella tunnelrör) under Natura 2000 område. Den 15:e längsta järnvägstunneln i Sverige.
 • 7 kilometer anslutningsspår mot västra stambanan och infartsgrupp m.m.
 • Mötesstation Bladsjön 1000 meter.
 • Utbyggnad av infartsgruppen i Hallsberg + ny växelförbindelse.

Utmaningar

Utmaningar
 • Masstransporter
 • 15 meter hög bank på dålig undergrund
 • Anläggande av bergtunnel
 • Ombyggnation av Infartsgruppen
 • Samordning av entreprenader
 • Tider i spår

Tripphultstunneln

Tripphultstunneln
 • Tunneln blir 2,4 kilometer lång med två separata tunnelrör (4 portaler).
 • Varje tunnel är 9 meter bred och 9,5 meter hög.
 • Avståndet mellan de två tunnlarna är 12 meter.
 • 4 tvärtunnlar var 500 meter (utrymningsrum).
 • Som djupast är tunneln cirka 40 meter under markytan.

Översiktlig tidsplan

Tidplan