Driftområden med Entreprenör

Trafikverket upphandlar all sin underhållsverksamhet av det statliga vägnätet i full konkurrens. Vinterväghållning, skötsel och avhjälpande underhåll är en verksamhet som uppgår till omkring 3,7 miljarder kronor årligen (2020).

Varje kontrakt gäller drift och underhåll, det vill säga daglig skötsel, av vägar inom ett visst geografiskt område. Antalet driftområden är 109 stycken (2021), som vardera i genomsnitt omfattar 100 mil väg. Kontrakten varar normalt i fyra år, med möjlighet till förlängning ett eller två år.