Driftområden vägar och driftområdeskartor

I kartan nedan ser du vilka entreprenörer som sköter vägunderhållet inom ett geografiskt område. Under "Länskartor" finns information om driftentreprenören i ett särskilt område och kartor över området.

Kontraktstiden är på fyra år med viss möjlighet till förlängning. Verksamheten pågår året runt och vinterväghållning är den största delen av uppdraget.