Inkoppling på Haparandabanan. Den optiska signalen ersätts av ett nytt signalsystem.

Utbyggnad och tidplaner för nytt signalsystem

En successiv utbyggnad och införande av nytt signalsystem kommer fortgå en bit in på 2040 talet. Utbyggnaden av det nya signalsystemet kommer att pågå till efter 2040.

Vilka banor som byggs ut först styrs bland annat av hur gammal och sliten anläggningen är, det vill säga behovet av reinvestering men även möjligheter till finansiering samt med hänsyn till kapacitetspåverkan vid ett införande, tex möjlighet till omledning.

Malmbanan. Utbyggnaden för sträckan Riksgränsen-Boden inleddes med förberedande arbeten i maj 2019. Driftsättning Riksgränsen-Boden sker från 2024. 

Utbyggnaden och tidplanen för resterande nät har varit under översyn 2021. Regeringen har fattat beslut om ny nationell plan för transportsystemet juni 2022. Beslutet innebär förändringar i tilldelningen av medel till nytt signalsystem, och analys pågår av hur beslutet ska omsättas i vår verksamhetsplanering.