Så fungerar det nya signalsystemet

Det nya signalsystemet skiljer sig på flera sätt från det gamla ATC-systemet. Här beskriver vi kort några skillnader. Sidan innehåller även information om hur tekniken bakom ERTMS fungerar.

Ett signalsystem består av olika objekt som reglerar tågtrafiken. Trafikledare på centrala trafikcentraler delar ut tågvägar som arrangeras av ställverk på olika driftplatser runt om i landet. Ställverken kontrollerar att spåret är fritt och låser växlar i rätt läge. Till de flesta ställverk är sedan en radioblockcentral kopplad. Den skickar körbesked och annan information om tågets färdväg till loket med hjälp av radiokommunikation. Lokets ombordsystem ansvarar i sin tur för att kommunicera sin position och hastighet till radioblockcentralen. Systemet ser till att maxhastighet inte överskrids och att stoppsignaler inte passeras. Den största skillnaden mellan det nya digitala signalsystemet och konventionella signalsystem är att de optiska ljussignalerna vid spåret ersätts av radiokommunikation. Lokföraren får signalbeskeden direkt in på en skärm i loket.