Persontåg på Botniabanan.

Botniabanan är en av Trafikverkets fyra anläggningar med ERTMS. Foto: Bertil Bernhardsson

Tidiga anläggningar

Trafikverket har fyra anläggningar som är driftsatta med ERTMS. Utöver dessa pilotbanor finns två testbanor där man kan testa system och utrustningar i verklig miljö, utan att det påverkar den ordinarie tågtrafiken.

ERTMS utvecklas först hos systemleverantören i ett testlabb. Därefter testas mark- och ombordutrustning på Trafikverkets två testbanor, Katrineholm–Åby och Mertainen utanför Svappavaara.

Testbanorna är ett steg framåt i arbetet med att införa det nya signalsystemet. Där genomförs testkampanjer som säkerställer att olika ombordsystem fungerar ihop med marksystemen. Testerna bidrar också till att vidareutveckla marksystemen genom att dynamiska förlopp, GPRS och olika gränssnitt som RBC–RBC, ställverk–ställverk och ATC–ERTMS testas i en annan miljö.

Erfarenhetsdrift

När systemet har erhållit systemgodkännande installeras det på pilotbanorna för erfarenhetsdrift. Trafikverket har fyra pilotbanor driftsatta med ERTMS där det går ordinarie tågtrafik.

Mer uppgifter i JNB och hos Transportstyrelsen

I järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), kapitel 3, finns uppgifter om tillgänglig infrastruktur. Kapitel 3.2.2 listar de större förändringarna i infrastrukturen, medan karttjänsten innehåller mer geografiska detaljer.