Hinderdetektor ”Hektor”

En hinderdetektor är en utrustning som kan upptäcka hinder i en plankorsning. Den kompletterar helbommar och kan vid behov stoppa tåget.

En hinderdetektor kompletterar helbommar och kontrollerar om det finns ett hinder i plankorsningen, till exempel en bil som fått motorstopp. Tåget som närmar sig plankorsningen får då inte fortsätta färden utan måste stanna före plankorsningen.

Det finns tre anledningar att förse en plankorsning med hinderdetektor:

  • Hastigheten på banan är över 160 km/h.
  • Stor andel av vägtrafiken är transporter av farligt gods.
  • Utrymmet mellan plankorsningen och en väg där ett fordon behöver lämna företräde är så kort att fordonet riskerar att bli stående på spåret (”kort fordonsmagasin”).
En lastbil med släp har havererat i en plankorsning. Släpet har blivit stående på spåret. Chauffören ringer 112. Hinderdetektorn ser dock till att tåget stannar.
Förklaring till siffrorna i illustrationen: 1. Havererad lastbil med släp 2. Tåg som närmar sig plankorsningen 3. ATC-balis som lämnar information till tåget 4. Ljus- och ljudsignaler 5. Ingångsbommar 6. Hinderdetektor 7. Utgångsbommar 8. ATC-balis som kan uppdatera informationen till tåget. Klicka på bilden för se en större version.