Trafikverket ansöker om förnyat undantag från TSD Trafikstyrning och signalering

Trafikverket avser att ansöka om förnyat undantag för ett antal namngivna signalprojekt som anmäldes till Transportstyrelsen före järnvägstekniklagens ikraftträdande 1 juni 2022.

Nuvarande undantag från TSD Trafikstyrning och signalering, om införande av ERTMS, löper ut den 31 december 2023.

Projekt som omfattas av signaltekniska ändringar i det konventionella signalsystemet och som anmäldes till Transportstyrelsen före den 1 juni 2022 omfattas av övergångsbestämmelser kopplat till den gamla Järnvägslagen (2004:519).

De av dessa projekt, som kommer att erhålla tillsvidaregodkännande från Transportstyrelsen efter 31 december 2023, kommer att behöva ansöka om nytt undantag.

Godkännandestödet har identifierat vilka signalprojekt det rör sig om och för att varje enskilt projekt ska slippa ansöka om undantag, kommer Godkännandestödet inom kort att göra en gemensam ansökan för alla berörda projekt.

För frågor eller mer information om detta, kontakta Godkännandestödet.